Algemene voorwaarden

Artikel 1 Inschrijving
1.1 Je meld jezelf en/of een ander aan voor een (online) programma/training/workshop/cursus/traject. Dit gebeurd via e-mail/website.
1.2 Je ontvangt hiervan een bevestiging met factuur per mail. Door de verzending van dit bericht komt de overeenkomst voor deelname tot stand.

Artikel 2 Betalingsvoorwaarden
2.1 De factuur wordt voldaan voor aanvang van de (online) training/programma/workshop/cursus/traject. Betaling geschiedt via bankbetaling.

Artikel 3 Annulering of wijziging door deelnemer
3.1 De deelnemer kan de (online) training/programma/workshop/cursus/traject annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden
a. Je annulering of wijziging van de (online) training/programma/workshop/cursus/traject moet je telefonisch of schriftelijk indienen.
b. Bij annulering of wijziging tot 14 dagen voor aanvang van de (online) training/programma/workshop/cursus/traject worden je geen kosten in rekening gebracht.
c. Bij annulering of wijziging tot 7 dagen voor aanvang van de (online) training/programma/workshop/cursus/traject worden je 25% van de kosten in rekening gebracht.
d. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de (online) training/programma/workshop/cursus/traject worden je 50% van de kosten in rekening gebracht.
e. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de (online) training/programma/workshop/cursus/traject worden je 75% van de kosten in rekening gebracht.
3.2 Als je bent verhinderd voor een training/workshop/cursus/traject en je hebt jezelf niet afgemeld en/of vervanger gestuurd, brengen wij je de volledige kosten in rekening.

Artikel 4 Annulering door Lift Your Energy
4.1 Lift Your Energy behoudt zich ten alle tijde het recht voor om (online) training/programma/workshop/cursus/traject te annuleren, wanneer er niet genoeg deelnemers zouden zijn of om andere redenen. Eventueel al betaalde kosten worden dan volledig teruggestort.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Lift Your Energy is volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een training/programma/cursus/workshop/traject.
5.2 Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 6 Toepasselijk recht
6.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7 Wijzigingen
7.1 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
7.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 april 2019. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Lift Your Energy worden aangegeven. Wijzigingen kunnen ten alle tijde worden doorgevoerd en zullen schriftelijk worden vermeld.